Typy spoření

Spořící produkty slouží pro zhodnocení Vašich volných finančních prostředků. Můžete si vybrat:

termínovaný vklad
vkladní knížku
vkladní knížku pro děti
spořicí účet
stavební spoření
depozitní certifikát


Termínovaný vklad
Nejpopulárnějším spořícím produktem je termínovaný vklad. Je nabízen všemi retailovými bankami. Při jeho zřizování si zvolíte dobu fixace úrokové sazby (standardně máte na výběr 1, 3, 6, 12, 24 nebo 36 měsíců), která Vám na daný čas zaručí neměnnou výši úroku. Obecně platí: čím delší doba fixace, tím vyšší úrok. Fixace zároveň určuje, na jakou dobu budou Vaše peníze v bance vázané. Předčasné výběry z termínovaného účtu započítává poplatkem nebo srážkou z úroků (některé banky nabízejí i povolené předčasné výběry, které lze realizovat několikrát do roka, vždy však ve stanoveném termínu av limitované výši určené jako% z vkladu).

Vkladní knížka
Pro příznivce klasického způsobu spoření zůstává v nabídce bank vkladní knížka - buď bez výpovědní lhůty nebo s výpovědní lhůtou. Z vkladních knížek bez výpovědní lhůty si můžete vybírat peníze kdykoliv. Pokud se rozhodnete zřídit si vkladní knížku s výpovědní lhůtou, banky nejčastěji nabízejí 1, 3, 6, 12 a 24 měsíční výpovědní lhůty. Výpovědní lhůta určuje, kolik měsíců před výběrem z vkladní knížky musíte bance výběr sdělit. Opět platí: čím delší výpovědní lhůta, tím vyšší úročení.

Vkladní knížka pro dítě
Vkladní knížky pro děti nabízejí oproti klasickým vkladních knížkách speciální bonusy (například za Nevybírání finančních prostředků z vkladní knížky po dobu jednoho roku, při narozeninách dítěte, za jednotky na vysvědčení a pod.). Bonus je následně aplikován ve formě výhodnějšího úročení nebo mimořádného vložení jisté sumy peněz na knížku ze strany banky.

Spořicí účet
Spořicí účet je nejčastěji nabízen jako tzv.. podúčet k běžnému účtu. Jeho výhodou je možnost nastavení automatických převodů "zbylých peněz" z běžného účtu. Princip spoření spočívá v tom, že na běžném účtu si nastavíte limit minimálního zůstatku, který chcete mít na běžném účtu vždy k dispozici. Vše nad tímto limitem bude automaticky převáděny na spořicí účet s výhodnějším úročením jako je úročení na běžném účtu. V případě, že se na běžném účtu dostanete pod stanovený limit, provede se část peněz ze spořicího účtu zpět na běžný účet. Spořící účty mohou být nabízeny jako termínované (s podobným principem jako u termínovaných vkladů), netermínované nebo jako klasické spořicí účty bez propojení na běžný účet.

Stavební spoření
Stavební spoření se většinou využívá jako produkt, jehož prostřednictvím se nejen spoří, ale i později získává přístup ke stavebnímu úvěru. Při uzavírání stavebního spoření si určíte cílovou částku, kterou chcete naspořit. Splátky do stavebního spoření je možné hradit pravidelně, ale i jednorázově. Podmínkou pro vyplacení státní prémie je vložit v průběhu roku do stavebního spoření postupně nebo jednorázově vklad ve výši alespoň stanoveného minima (v současnosti 351,05 €). V případě výpovědi smlouvy do 2 let ztrácíte nárok na státní prémii. Pokud smlouvu vypoví od 2 do 6 let, nárok na státní prémii nezaniká, naspořené peníze však musíte využít na stavební účel a tento účel musíte doložit.

Depozitní certifikát
Depozitní certifikát je alternativou k termínovanému vkladu. Častým stimulem pro nákup depozitního certifikátu je vyšší úrok než u termínovaném vkladu. Depozitní certifikáty jsou emitovány v různých nominálních hodnotách. Pokud depozitní certifikát koupíte pod jeho nominální hodnotou, v době prodeje Vám bude vyplacena jeho nominální hodnota. Depozitní certifikáty se prodávají i za nominální hodnoty, přičemž v době splatnosti se vyplácí nominální hodnota zvýšená o úrokový výnos. Depozitní certifikáty s delší splatností než 12 měsíců se nazývají termínované depozitní certifikáty.